Ceník  tarifů, provoz s neomezeným množstvím přenesených dat, důležité dokumenty.
 
(Platnost tarifů od 1.1.2019)  
 
Tarify pro bezdrátové ADSL linky bez zpoplatňování přenesených dat.  
 
Připojení zahrnuje  
- zavedení do systému zdarma  
- neomezenou možnost přístupu k Internetu 24 hodin denně  
- žádný limit přenesených dat  
- možnost připojení celé počítačové sítě prostřednictvím překladu IP adres  
- možnost změny tarifu zdarma  
 
Zřizovací náklady  
- průzkum možnosti zřízení zdarma  
- zřízovací poplatek je od 0,-Kč do 1200,-Kč dle konkrétních podmínek  
 
Přehled tarifů  
   
Název tarifu Rychlost linky* Cena služby  
    Paušál bez DPH Paušál s DPH
Basic 10 Mb/s 199,- Kč 241,- Kč
Standard 20 Mb/s 299,- Kč 362,- Kč
Premium 30 Mb/s 399,- Kč 483,- Kč
 
*) V základní nabídce je rychlost v odchozím směru vždy 1/4 rychlosti v příchozím směru.  
   
Důležité dokumenty pro zákazníky:    
Doporučujeme se s nimi seznámit a případně stáhnout a uložit.  
 
Všeobecné obchodní podmínky  
Tento dokument je součástí smlouvy a podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je s obchodními podmínkami seznámen.
 
 
Shrnutí smlouvy  
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU  
a pomáhá porovnat různé nabídky služeb.  
 
 
Právo na náhradu  
Podrobně je toto právo uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách v sekci 9.  
Informace pro spotřebitele o právu na paušální náhradu dle § 34a) odst.11 zákona  
o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a Vyhlášky č.529/2021 Sb. o určení výše paušální náhrady.
Je potřeba se s nimi seznámit ještě před případným podpisem smlouvy.  
 
 
Typy rozhraní  
dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,  
oznamujeme používané typy rozhraní pro připojení přístrojů.  
   
   
Kontakt pro komunikaci (informace, reklamace, instalace):  
Ing. Miroslav Řehák  
Tel.: 603 457 551  
Adresa sídla: A. V. Šembery 123, 566 01 Vysoké Mýto  
Mail: rehak@retis.cz